Slaba kakovost zraka v prostorih

0
Slaba kakovost zraka v prostorih

V zadnjih desetletjih veliko pozornosti  posvečamo varovanju okolja, kar vključuje tudi kakovost zunanjega zraka. Zanemarjamo pa dejstvo, da sta na videz zdrav in človeku prijazen dom in delovno okolje pogosto od 10 pa celo do 100-krat bolj onesnažena od zunanjega. Ker vedno več časa preživimo v službah, nam ne sme biti vseeno v kakšnem okolju delamo in kakšen zrak dihamo.

Zaradi potrebe po varčevanju z energijo, gradimo vse bolj nepredušne stavbe, jih toplotno izoliramo, s tem pa tudi omejujemo in zmanjšujemo naravno prezračevanje. Hkrati s tem se uporabljajo vedno nove umetne snovi pri izdelavi gradbenih materialov in notranje opreme, vse več je tudi pisarniške opreme.

Onesnaževalce zraka v grobem razdelimo na:

  1. toksične kemikalije – hlapne organske spojine iz gradbenih materialov, pohištva, čistil, osvežilcev zraka ipd. (formaldehid, benzen, toluen, trikloretilen)
  2. mikroorganizmi (bakterije, virusi, glive, pršice)
  3. produkti človeškega metabolizma (ogljikov dioksid, aceton, etanol, metanol)
  4. hišni prah
  5. plini, ki se sproščajo pri kuhanju in ogrevanju na plin in na trda goriva (ogljikov monoksid, ogljikovodik, ogljikov oksid)
  6. mineralna vlakna (azbest)
  7. radon
  8. cigaretni dim
  9. elektrosmog

Poleg tega, da je zrak v notranjih prostorih umazan, je pogosto tudi presuh. Za zdravo in prijetno štejemo relativno vlago med 45% in 55%. Ker je pozimi zrak v prostoru presuh in poln onesnaževalcev, se ustna votlina, sapnik ali pljuča hitro izsušijo, zato je površina izsušene sluznice izpostavljena ogromnim količinam raznih škodljivih substanc (bakterije, virusi, škodljivi plini in delci), ki se usedajo na nezaščitene površine sluznice. V pljučih pridejo onesnaževalci v neposreden stik s krvjo in so zato vzrok hitrih okužb. Ne postanemo torej bolni zaradi hladnega zraka ali zunanjega mraza, temveč je pravi vzrok okužb in infekcij nekakovosten zrak, ki ga vdihujemo.

Temo Slaba kakovost zraka v prostoru lahko spremljate tudi na forumu.