Lep videz kože je v genih

0

Geni določajo naše telesne značilnosti ter vplivajo na to, kako se bo telo odzvalo na različne vplive okolja. Z analizo DNK lahko izvemo več o delovanju in odzivu na zdravila, o našem genetskem tveganju za različna obolenja, hkrati pa dobimo nov vpogled v naše telesne lastnosti in sposobnosti.

Bistveni pri analizi DNK so SNP-ji (Single Nucleotid Polymorphism) – to so markerji na točno določenem delu DNK, ki nastanejo zaradi zamenjave enega nukleotida z drugim in predstavljajo variacijo v genetskem zapisu. Omenjene zamenjave se odražajo v fenotipskih razlikah med posamezniki.

Danes je z DNK analizo mogoče preveriti, kako je posameznikova koža nagnjena k  razpadanju kolagena, fotostaranju, draženju, stresu okolja in oksidativni škodi, ki lahko povzroči gube in postaran videz kože. Glede na rezultate analize se lahko pripravijo personalizirani kozmetični izdelki.

Eden izmed genov, ki ga preverijo pri analizi je MMP-1; to je gen, ki kodira matriks metaloproteinaze. Matriks metaloproteinaze so encimi, ki katalizirajo razgradnjo vodikovega peroksida in s tem preprečijo nadaljnje reakcije, ki so škodljive za celični material. Pri osebah, ki imajo variacijo v genetskem zapisu za MMP-1 gen, pripravijo kozmetične izdelke, ki vsebujejo izbrane antioksidante, fosfolipide in peptide – znane sestavine pri preprečevanju staranja kože. Poleg MMP-1 gena preverijo še nekaj drugih genov kot sta SOD2 gen, ki kodira superoksid dismutazo, in GPX1 gen, ki kodira glutation peroksidazo.

DNK analize postajajo vse bolj aktualne, pri samem kreiranju personaliziranih kozmetičnih izdelkih pa ostajajo vprašanja o njihovi učinkovitosti. Procesi v naši koži so namreč zelo kompleksni, z uporabno kozmetike z aktivnimi sestavinami pa jih lahko zaenkrat le omilimo in upočasnimo.