Dibutil ftalat

0

Dibutil ftalat (INCI: Dibutyl Phthalate) je zaradi svojega teratogenega (toksičnosti za plod) delovanja prepovedano uporabljati v kozmetičnih izdelkih (tudi v igračah, hrani …). Raziskave o delovanju dibutil ftalata so poleg teratogenega delovanja poročale tudi o škodljivem vplivu na endokrini sistem, kar lahko povzroči hormonske motnje, poleg tega pa še škodljivo vpliva na plodnost.

V lakih se je dibutil ftalat uporabljal kot organsko topilo, plastifikator, izboljšal pa je tudi obstojnost.

Dibutil ftalat se po klasifikaciji snovi razvršča v ti »kategorijo 2« toksičnosti za reprodukcijo. To pomeni, da obstaja dovolj dokazov, da ta sestavina negativno vpliva na reprodukcijo pri človeku. Odkar dibutil ftalat po kozmetični zakonodaji ni več dovoljen v kozmetičnih izdelkih, se je pojavilo veliko znamk, ki poudarjajo, da dibutil ftalata ne vsebujejo in da so tudi zato boljše od drugih znamk. Na mestu je vprašanje o smiselnosti takšne promocije, saj noben izdelek, ki je naprodaj v EU, te sestavine ne sme vsebovati. Določene znamke lakov se pravzaprav promovirajo na podlagi izpolnjevanja zahteve, ki velja za vse lake in tako lahko zavajajo potrošnike, da za njihove lake odštejejo več denarja. V večjih drogerijah pri nas lakov z dibutil ftlatom že dolgo ni več naprodaj – pozorni pa moramo biti pri nakupu lakov v raznih spletnih trgovinah.

Dibutl ftalat ima kar nekaj kemijskih oznak, ti. R in S stavkov: R61, R50, R62, S53, S45, S61, ki pomenijo:

R61- Lahko škoduje nerojenemu otroku.
R50- Zelo strupeno za vodne organizme.
R62- Možna nevarnost oslabitve plodnosti.
S53- Izogibati se izpostavljanju – pred uporabo pridobiti posebna navodila.
S45- Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. (Po možnosti pokazati etiketo).
S61- Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/ varnostni list.

Laki za note predstavljajo tudi breme za okolje, zato poskrbite, da jih odnesete v zbirni center in jih ne odvržete v navadne smeti.
Vabljeni k branju: Laki za nohte niso naravni kozmetični izdelki

Za vsa vprašanja in komentarje vabljeni na forum.